ارکان

ارکان اندیشکده صفا

هیئت موسس:
محمدمهدی فقیه خراسانی - محمدحسین فنایی – محمدرضا رضائی نژاد - محمد رضا بابایی - ناصر صدرا ابرقویی -حسین اسلامی - حسن بلندیان بافقی- غلامرضا پور فلاح بافقی– محمد مهدی زارع –حجت الاسلام  والمسلمین حسین صابری علی آباد

 

هیئت امناء:
1.  محمد مهدی فقیه خراسانی
2. محمدحسین فنایی
3. محمد رضا رضائی نژاد
4. محمد رضا بابایی
5. ناصر صدرا ابرقویی
6. حسین اسلامی
7. حسن بلندیان  بافقی
8. غلامرضاپور فلاح بافقی
9. محمد مهدی زارع
10. حجه الاسلام  والمسلمین حسین صابری

هیئت مدیره
1.  محمدرضا بابائی ( رئیس هیئت مدیره ) .
2.  حسن بلندیان بافقی ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ).
3.  حسین فنایی ( نائب رئیس هیئت مدیره ).
4. محمدرضا رضائی نژاد ( عضو اصلی ).
5. محمد مهدی فقیه خراسانی (عضو اصلی ).
6. ناصر صدرا ابرقوئی ( عضو اصلی)
7. محمدمهدی زارع (عضو اصلی ). 

 

بازرسین
1. حسین اسلامی ( بازرس اصلی )
2. غلامرضا پورفلاح  بافقی ( بازرس  البدل ) .

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :