سی و هشتمین نشست اندیشه ورزی اندیشکده صفا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفای یزد، اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد در پی گردآوری و تکمیل بانک اطلاعاتی تجربیات موفق بنگاه های اقتصادی در شیوع کرونا، در اولین نشست اقدام به جمع آوری تجربیات پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت.

در این نشست اقدامات پارک علم و فناوری یزد تشریح و از سوی اعضا در مورد مسائل پساکرونا نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

جمع بندی نظرات اعضا و اندیشنامه این نشست به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 35
  تاریخ خبر : 15 مرداد 1399