قدردانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اندیشکده صفا

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، در تماسی تلفنی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد، دکتر محسن رضایی شخصا مراتب قدردانی و تشکر خود را از اندیشکده صفا و اندیشمندان این مجموعه در پرداختن به مسائل روز و مشارکت در تدوین سیاست های برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.

وی در این تماس تلفنی عنوان کرد: مطلب ارسال شده اندیشکده صفا به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور نشان دهنده این است که پیشنهادات اندیشکده صفا نتیجه یک کار تیمی قوی و گسترده است که با بررسی و مطالعه کامل انجام شده است و انتظار است اندیشکده همکاری بیشتری با مجمع و موضوعات مطروحه داشته باشد.

 

مدیرعامل اندیشکده نیز در این تماس به معرفی و تاریخچه شکل گیری و فعالیت اندیشکده پرداخت و ضمن قدردانی از مجمع تشخیص که با طرح جمع سپاری، امکان مشارکت اندیشکده ها و نخبگان را در حل مسایل ملی فراهم نموده، ظرفیت های فکری و دانشی در اندیشکده صفا و فعالیت های صورت گرفته  را تشریح نمود.

کد خبر: 36
  تاریخ خبر : 1 شهریور 1399