اعضای اندیشکده

محمدرضا بابایی

رئیس هیات مدیره 

شماره عضویت :2030

محمدحسین فنائی

نایب رئیس هیات مدیره

شماره عضویت: 2028

حسن بلندیان بافقی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

شماره عضویت: 2024

محمدمهدی زارع

عضو هیات مدیره 

شماره عضویت: 2031 

ناصر صدرا ابرقویی

عضو هیات امناء 

شماره عضویت: 2027

حجت الاسلام حسین صابری

عضو هیات مدیره 

شماره عضویت: 2026 

محمدمهدی فقیه خراسانی

عضو هیات مدیره 

شماره عضویت: 2032

حسین اسلامی

عضو هیات موسس 

محمدرضا رضایی نژاد

عضو هیات مدیره 

شماره عضویت: 2029

غلامرضا پورفلاح بافقی

عضو هیات موسس 

علی اکبر حجت

عضو همکار 

سیدعلی اکبر کلانتر

عضو فعال 

فاطمه مرشدی زاد

عضو فعال 

سیدمهدی کلانتری

عضو فعال 

محمدمهدی حجازی

عضو فعال 

محمدرضا داد

عضو هیات امناء

جواد رنجبر

عضو فعال 

اکرم فداکار

عضو فعال 

کاظم وزیری هامانه

عضو افتخاری 

محمود صلاحی

عضو افتخاری 

عباسعلی متوسلیان

عضو هیات مدیره 

محمدمهدی لطفی

عضو فعال 

محمد قویدل

عضو هیات امناء

محمدصالح اولیاء

عضو افتخاری 

جواد محجوبی

عضو همکار 

محمدکاظم کشورشاهی

عضو همکار 

       
       

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :