معرفی اندیشکده صفا

معرفی اندیشکده صنعت , فناوری , اقتصاد استان یزد ( صفا )
 

این اندیشکده  اولین وبزرگترین نهاد اندیشه ورزی  استان یزد می با شد ,  که به همت جمعی از نخبگان صنعتی , فناوری , اقتصادی استان تاسیس شده است , این نهاد نو ظهور اندیشه محور تلاش دارد با هم اندیشی با نخبگان و صاحب نظران  داخلی و خارجی فعال در حوزه صنعت , فناوری واقتصاد وبهره گیری از تجربیات ملی وجهانی اولین وبزرگترین نهاد اندیشه ورزی استان یزد  را راه اندازی نموده و نقشی مهم و موثر وتاثیر گذار در توسعه استان یزد وتولید علم وثروت ایفا نماید و این استان تشنه  را با ابزار اندیشه  و  اندیشه ورزی به سر حد قلعه های علم و فناوری رسانده و در این راه , همیاری و هم اندیشی علما , اندیشمندان ونخبگان استانی , کشوری  وجهانی را می طلبد .
این اندیشکده یک موسسه غیر انتفاعی وعام المنفعه  بوده, وبدون هیچ  گونه بودجه و اعتباری می باشد وبه امید خود درآمدی و کمک خیرین وهمیاری اندیشمندان واندیش ورزان , ونیز با تلاش وهمت سرمایه های انسانی و فکری خود هر چه زودتر به اهداف خود رسیده و به عنوان یک نهاد اندیشه ورز و تاثیر گذار, نه در سطح استان یزد  بلکه در سطح ملی و بین المللی  نقش بسزائی ایفا نماید.
هدف از تشکیل این اندیشکده , تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز تحکیم وترویج و اعتلای سیاستهای خرد وکلان صنعتی , اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران می باشد .

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :