لیست فایل‌ها

کرونا ، شکسته شدن نسبی زنجیره ی تجارت
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 108
356.70 KB
 
تاثیرات کرونا بر تعهدات قراردادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 108
394.18 KB
 
کرونا و احتمالات معیشتی و تبعات آن
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 109
282.09 KB
 
تامین مالی شرکت های دانش بنیان برای تامین امنیت زیستی در مواجهه با کرونا
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 123
352.94 KB
 
ضرورت مدیریت مخاطرات اقتصادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 96
370.24 KB
 
راهکار های پیشنهادی برای محدود کردن تردد های غیر ضروری
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 119
496.95 KB
 
کرونا، رخداد های احتمالی پیش رو و راهبردی برای هدایت تصمیمات درست در استان یزد
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 109
492.11 KB
 
سیاست های اقتصادی اورژانسی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 85
512.92 KB
 
قرنطینه و سطوح مختلف مسائل آن در مواجهه با کرونا
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 94
520.89 KB