سی و چهارمین نشست اعضای اندیشکده صفا برگزار شد

بر اساس انتخاب موضوع از سوی اعضای اندیشکده صفا و گستردگی اقتصاد مردم محور همچنین ارتباط آن با بند یکم از سیاست های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، این نشست در دو مرحله ادامه دارد تا پس از جمع بندی و تولید اندیشنامه، محتوای آن در اختیار مراجع مربوطه قرار گیرد.

.

کد خبر: 32
  تاریخ خبر : 21 تیر 1399