چهلمین نشست تخصصی اندیشکده صفای یزد برگزار شد

چهلمین نشست تخصصی اندیشکده صفای یزد با حضور اعضای هیات مدیره و اندیشمندان اندیشکده بصورت مجازی با موضوع تجربیات موفق بنگاه های اقتصادی در شیوع کرونا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفای یزد، اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد به دنبال گردآوری و تکمیل بانک اطلاعاتی تجربیات موفق بنگاه های اقتصادی در شیوع کرونا، در سومین نشست با موضوع تجربیات موفق بنگاه های اقتصادی در شیوع کرونا نشستی را با حضور گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد برگزار کرد.

در این نشست اقدامات مجموعه تعاونی پیشگامان کویر یزد تشریح و از سوی اعضای حاضر در نشست در مورد مسائل پساکرونا نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

جمع بندی نظرات اعضا و اندیشنامه این نشست به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 39
  تاریخ خبر : 5 اسفند 1399