نشست تخصصی اندیشکده صفا با موضوع انرژی و فضای مجازی

چهل و چهارمین نشست تخصصی اندیشکده صفای یزد با موضوعات فضای مجازی و انرژی بر اساس سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، بر اساس طرح مشارکتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اندیشمندان و نخبگان عضو اندیشکده صفا در کارگروه های مربوطه به دو موضوع انرژی و فضای مجازی پرداختند که در نشست چهل و چهارم اندیشکده صفا پیرامون این دو موضوع برای تدوین سیاست های کلی مجمع تشخیص جمع بندی صورت گرفت و به دبیرخانه مجمع تشخیص ارسال شد.

 

همچنین دو نشست چهل و دوم و چهل و سوم نیز به این دو موضوع اختصاص داشت که محتوای تولید شده در این دو زمینه پس از جمع بندی نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر و در سایت اندیشکده نیز در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

کد خبر: 44
  تاریخ خبر : 30 خرداد 1400