نشست اندیشکده با موضوع اهمیت راهبردهای مدیریتی استان در دولت سیزدهم

نشست اندیشکده صفا با موضوع سیاست های پیشنهادی و راهبردهای مدیریتی استان در دولت سیزدهم با حضور اعضای اندیشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، این نشست با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران استانی در  اندیشکده صفای یزد با هدف ارائه به سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران استان یزد در دولت سیزدهم برگزار شد.

 

اعضای اندیشکده در ابتدای این نشست به معرفی قابلیت ها و ظرفیت های اقتصادی استان یزد پرداخته و با بررسی چالش های اساسی استان یزد (چالش های متقاطع) و راهکارهای پیشنهادی، راهبرد های پیشنهادی اندیشکده را بر پایه های "سازگاری"، "تاکید بر داشته ها" و توجه ویژه به "اقتصاد دانش بنیان" ارائه دادند.

کد خبر: 46
  تاریخ خبر : 30 مرداد 1400