بررسی نقش اقتصادی معادن در توسعه در نشست تخصصی اندیشکده صفا

نشست تخصصی اندیشکده صفا با موضوع "بازخوانی تصویر جهان در ده سال آینده با تاکید بر بخش معادن" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، این نشست با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران استانی در  اندیشکده صفای یزد با نگاه اقتصادی به معادن، تغییرات پیش رو در حوزه استخراج و بهره برداری ارزان و کم هزینه از معادن برگزار شد.

 

اعضای حاضر در تالار اندیشه ورزی به بررسی ویژگی های معادن و مقایسه معادن ایران با کشورهای منطقه پرداخته و آینده معدن کاری در دنیا را با 4 اصل دچار تغییرات عمده ای دانستند که محیط زیست، ارزش و توسعه، عدالت اجتماعی و بهداشت و رفاه در راس این تغییرات است.

کد خبر: 47
  تاریخ خبر : 6 شهریور 1400