پنجاهمین نشست تخصصی اندیشکده صفا برگزار شد

نشست تخصصی اندیشکده صفا با حضور اعضای هیات مدیره و اندیشمندان اندیشکده بصورت مجازی با موضوع اهداف علمی تلسکوپ جیمز وب و برشی بر ظرفیت گردشگری نجومی در استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفای یزد، اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد در پنجاهمین نشست تخصصی خود با حضور دکتر حداد از اساتید دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه یزد به واکاوی اهداف علمی تلسکوپ جیمز وب پرداخت.

همچنین در این نشست ظرفیت و توانمندی استان یزد در ظرفیت گردشگری نجومی بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

جمع بندی نظرات اعضا در این زمینه و اندیشنامه این نشست به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 51
  تاریخ خبر : 16 بهمن 1400