در شورای برنامه ریزی توسعه استان یزد

پیشنهادات اندیشکده صفا در ارتباط با اقتصاد خورشیدی به تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان رسید

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و اعضای این شورا با دستور کار ارائه اندیشنامه اقتصاد خورشیدی اندیشکده صفا برگزار شد، پیشنهادات اندیشکده صفا در ارتباط با اقتصاد خورشیدی به تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان یزد رسید

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفای یزد، در این جلسه ابتدا مدیرعامل اندیشکده صفا گزارشی از برگزاری پنجاه و هفتمین نشست اندیشکده و انتشار اندیشنامه شماره ۲۲ با موضوع اقتصاد خورشیدی و ظرفیت های استان یزد ارائه داد.

در ادامه این نشست نیز آقای دکتر حداد از اعضای هیات اندیشه ورز اندیشکده اندیشکده صفا به تشریح مبانی علمی موضوع اقتصاد خورشیدی پرداخت و پیشنهاداتی از سوی اندیشکده صفا با نگاه به بهره وری بیشتر از خورشید به مسئولان استان ارائه شد که مورد توجه اعضای شورای برنامه ریزی استان نیز قرار گرفت.

استاندار یزد هم در ادامه با بیان اینکه پرداختن به موضوع اقتصاد خورشیدی متناسب با مزیت های استان و محورهای سند یزد نوین است گفت: انرژی خورشیدی از الزامات و بایدهای آینده استان یزد است که باید سرمایه گذاری روی آن صورت گیرد.

مهران فاطمی با بیان اینکه اقتصاد خورشیدی، از گام هایتوسعه استان در برنامه تحولی "یزد نوین" است اظهار داشت: پیشنهادات اندیشکده صفا مبنی بر ایجاد مرکز ملی علوم و فناوری های خورشیدی در استان یزد، پیگیری و  استقرار  رصد خانه خورشید در استان یزد، ایجاد مرکز شتاب دهنده صنایع مرتبط خورشیدی و فوتونیک در یزد همچنین ثبت پهنه ای از آسمان شهرستان بهاباد بعنوان تاریک ترین نقطه در خاورمیانه بعنوان ناحیه گردشگری نجومی در استان به عنوان مصوبه این شورا در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده صفا، نسخه ای از اندیشنامه شماره ۲۲ به انضمام پیشنهادات شانزده گانه اندیشکده صفا در این شورا به استاندار تقدیم گردید و مقرر شد سایر پیشنهادات اندیشکده در ارتباط با اقتصاد خورشیدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کد خبر: 57
  تاریخ خبر : 29 آذر 1401