گزارش تصویری هفتادمین نشست اندیشکده صفای یزد با موضوع بررسی پیشرفت پروژه های یزدنوین

نشست اندیشکده صفای یزد با مسئول مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت استان یزد و اندیشمندان این اندیشکده با موضوع بررسی پیشرفت پروژه های یزدنوین برگزار شد.

نشست اندیشکده صفای یزد با مسئول مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت استان یزد و اندیشمندان این اندیشکده با موضوع  بررسی پیشرفت پروژه های یزدنوین برگزار شد.

کد خبر: 71
  تاریخ خبر : 26 آبان 1402