اندیشنامه شماره 21 | اقتصاد یزد در تحولات پیش رو

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 143
375.32 KB

اقتصادهای محلی با تحولات بین‌المللی گره خورده‌اند و تحولات بین‌المللی که بر فرآیندهای ملی اثرگذار هستند میتوانند بر اقتصاد محلی آثار مثبت یا منفی داشته باشند.