اندیشنامه شماره ۲۶ | یارانه‌های انرژی: تاثیر آن بر آینده و معیشت از دیدگاه تجارب جهانی و اندیشه‌های نوین

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 110
1.60 MB

چکیده
در جهان امروز، با توجه به گرم شدن کرۀ زمین و تغییرات اقلیم و آب و هوا، یکی از عواملی که این مسئله را تشدید می‌کند، یارانه‌هایی‌ست که دولت‌ها به انرژی و سوخت‌های فسیلی خود اختصاص می‌دهند و به تبع آن میل مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش می‌یابد. دولت‌ها در طول زمان سعی داشتند که با تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد، زندگی را برای اقشار ضعیف جامعه بهتر کنند. تصمیماتی که دولت‌ها در گذشته گرفته‌اند و تجارب جهانی نشان می‌دهد، مسیری که تا به امروز برای تخصیص یارانه‌های دولتی پیش رفته‌ایم، سبب شده است شرایط برای اقشار ضعیف جامعه به گونه‌ای پیش رود که آن‌ها با هزینه‌های سرسام‌آور برروی کالاهای غیر یارانه‌ای روبرو شود. همچنین برای دولت‌ها تراز مالی منفی به بودجه‌های دولتی به همراه داشته و فشار مالی جهت تحقق منابع یارانه‌ها به دولت تحمیل شود و برای صنعت، تاسیس واحدهای تولیدی ناکارآمدی به همراه داشته است. همچنین عواملی که سبب افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود که می‌توان به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و رفتار مصرفی مردم اشاره کرد. در این اندیشنامه سعی شده است با مطالعۀ تجارب جهانی و مصاحبه با صاحب‌نظران، راهکارهایی برای مقابله با اثرات منفی یارانه‌های انرژی ارائه شود.