اندیشنامه شماره 24 | جمع سپاری نخبگانی شناسایی ظرفیت¬های توسعه استان یزد

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 186
2.56 MB

توسعه و فرآیندهای توسعه محور از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های دولت‌ها و جوامع محسوب می‌شود. در این زمینه و به این منظور دولت‌ها رویکردهای مختلفی را اتخاذ می‌کنند که هدفشان حل چالش‌های موجود و رسیدن به وضعیتی بهتر است. گاهی سیاست‌های دولت‌ها با مناطق محلی همخوانی ندارند و به همین دلیل موجب بروز خسارات و آسیب‌های متعددی به مناطق می‌گردد. با توجه به این چالش، مدل‌های مختلفی از توسعه و یا تعریف چارچوب آن وجود دارند که بر اساس شیوه‌های محلی یا پایین به بالا به بررسی روندهای توسعه‌ای مناطق می‌پردازند. در همین راستا، نخبگان و نظرات آن‌ها به عنوان یکی از فرآیندهای تعریف چارچوب توسعه به رسمیت شناخته شده است. 

با توجه به اینکه نخبگان دارای تخصص و دانش در حوزه‌های مختلف هستند، همکاری و هماهنگی بین آن‌ها و سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با توسعه استان یزد، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم و توسعه پایدار استان کمک شایانی کند.

در این پژوهش، حوزه‌هایی مانند اقتصاد خورشیدی، اقتصاد معدن و فناوری‌های معدنی، اقتصادهای نوظهور، اقتصاد کشاورزی نوظهور، حوزه ترانزیت و حمل و نقل و اقتصاد مقاومتی و نقش نخبگان به عنوان حوزه‌های شناسایی شده توسط نخبگان در راستای توسعه استان یزد نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. در هر حوزه تلاش شده است تا هم‌زمان با طرح مزیت‌ها، چالش‌های آن نیز مورد بحث قرار گیرد. این طرح پژوهشی توسط اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد (صفا) استان یزد به سرپرستی دکتر حسن بلندیان بافقی و با همکاری دکتر امیرحسین عسکری، محمد عربی و هادی زارع انجام شده است. ادامه این پژوهش می‌تواند منجر به شناسایی احتمالی حوزه‌ها، مزیت‌ها و چالش‌های جدیدی گردد.