اندیشنامه شماره 25 |تجارب مهاجرت داخلی در کشورهای مختلف

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 160
1.22 MB

 پدیده مهاجرت در تمام جوامع و کشورهای جهان وجود دارد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهاجرت داخلی ممکن است به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ دهد. به طور کلی، مهاجرت داخلی برای افراد یک فرصت برای بهبود شرایط زندگی، کسب درآمد بیشتر و به دست آوردن فرصت های شغلی است. استان یزد به دلیل وجود صنایع مختلفی از جمله صنایع نساجی، کاشی و سرامیک، فولاد و آهن، خودروسازی و ... جذابیت بالایی برای جویندگان شغل دارد. این استان همچنین دارای منابع طبیعی غنی مانند معادن مختلف است که باعث شده بسیاری از مردم از سراسر کشور به دنبال فرصت‌های شغلی به این استان مهاجرت کنند. همچنین، وجود شهرهای بزرگی مانند یزد، میبد و اردکان با فراهم بودن خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی مناسب، جذابیت بالایی برای مهاجران داخلی دارد. با این حال، نیاز به مدیریت صحیح مهاجرت داخلی برای حفظ تعادل جمعیتی و توسعه پایدار این استان حائز اهمیت است. از این رو و با توجه به این ضرورت هدف این اندیشنامه بررسی الگوهای موفق در جهان در زمینه مهاجرت داخلی در راستای بیشینه کردن مزیت‌ها و امتیازات و همچنین تقلیل آسیب‌ها است.