اندیشنامه شماره 11 | بررسی تجربیات کرونایی برخی از بنگاهای اقتصادی استان یزد

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 168
982.44 KB

شیوع ویروس کرونا در طول سال گذشته موجب غافلگیری همگان شد و تصورات اولیه مبنی بر گذرا بودن، و قابل کنترل بودن آن، درک واقعیت گسترش سریع، ماندگاری و تاثیرات دراز مدت آن بر همه ابعاد زندگی بشر را غیرقابل پیش بینی کرده بود اما نوع رفتار این ویروس و تاثیرات آن باعث شد که تغییرات رفتاری بر عادات و رویه های زندگی انسان ها به سرعت نمایان شود.

 

محدودیت های رفتاری با فاصله گذاری های اجتماعی، تغییر ملاقات ها و جلسات از فضای واقعی به فضای مجازی، توسعه کسب و کارها به حوزه آی.تی از عمده ترین این تغییرات است.

 

توجه به تجربیات (موفق و ناموفق) در بخش های مختلف و ثبت آنها از الزامات مدیریت دانش است و بی شک مراکز علمی و دانشی از سرپنجه های این کارزار نوین محسوب میشوند.

 

در این اندیشنامه که با مشارکت اندیشکده صفا، پارک علم و فناوری استان یزد، شرکت سنگ آهن مرکزی بافق و گروه تعاونی پیشگامان کویر تهیه شده، بخش هایی از این تجربیات را بیان خواهیم کرد.