اندیشنامه شماره 18 | سیاست های پیشنهادی مدیریت استان در دولت سیزدهم

 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 176
487.64 KB

ظرفیت ها، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در مسیر توسعه پایدار استان یزد با بهره گیری از مستندات و داده های رسمی کشوری تدوین و منتشر شد.

 

این اندیشنامه با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران استانی در اندیشکده صفای یزد و با بهره گیری از مستندات و داده های رسمی کشوری در تیرماه  1400 تولید شده است.

 

مطالعه آن به ریاست محترم جمهور و اعضای محترم دولت سیزدهم، استاندار و مسئولان جدید استان یزد توصیه میگردد.