لیست فایل‌ها

اندیشنامه شماره ۲۹| فناوری‌های نوین مالی و نقش آن در توسعه آینده استان یزد: بیم‌ها و امیدها
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 56
2.04 MB
 
اندیشنامه شماره ۲۸ | تجزیه و تحلیل هزینه فرصت تطبیقی مزارع پسته با مزارع تولید انرژی خورشیدی دراستان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 56
979.42 KB
 
اندیشنامه شماره 27|تمدن کاریزی: الگوی عالمانه حکمرانی آب در کویر
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 51
672.31 KB
 
اندیشنامه شماره ۲۶ | یارانه‌های انرژی: تاثیر آن بر آینده و معیشت از دیدگاه تجارب جهانی و اندیشه‌های نوین
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 110
1.60 MB
 
اندیشنامه شماره 25 |تجارب مهاجرت داخلی در کشورهای مختلف
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 151
1.22 MB
 
اندیشنامه شماره 24 | جمع سپاری نخبگانی شناسایی ظرفیت¬های توسعه استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 176
2.56 MB
 
اندیشنامه شماره 23 | اقتصاد ترانزیتی و نقش آن در توسعه پایدار استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 389
1.45 MB
 
اندیشنامه شماره 22 |ظرفیت های اقتصاد خورشیدی در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 151
1.01 MB
 
اندیشنامه شماره 21 | اقتصاد یزد در تحولات پیش رو
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 143
375.32 KB
 
اندیشنامه شماره 20 | درس آموخته های سیلاب و مدیریت سیلاب مرداد ماه 1401 در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 222
424.32 KB
 
اندیشنامه شماره 19 | سوالات اندیشکده صفا در مورد گزینه های معرفی شده برای کابینه دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 171
206.63 KB
 
اندیشنامه شماره 18 | سیاست های پیشنهادی مدیریت استان در دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 174
487.64 KB
 
اندیشنامه شماره 17|ظرفیت ها و چالش های اساسی استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 40
461.37 KB
 
اندیشنامه شماره 14 | ایده های پیشنهادی اندیشکده صفای یزد به مجلس شورای اسلامی
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 170
511.56 KB
 
اندیشنامه شماره 13 | توصیه ها و پیشنهادات در راستای کارآمدی و اثربخشی برنامه های توسعه کشور
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 165
476.10 KB
 
اندیشنامه شماره 12 | معادن، اقتصاد مقاومتی و فرصتهای نهفته در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 164
732.79 KB
 
اندیشنامه شماره 11 | بررسی تجربیات کرونایی برخی از بنگاهای اقتصادی استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 168
982.44 KB
 
اندیشنامه شماره 10 | آشنایی با مفهوم تاب‌آوری در اقتصاد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 617
491.38 KB
 
کرونا ، شکسته شدن نسبی زنجیره ی تجارت
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 134
356.70 KB
 
تاثیرات کرونا بر تعهدات قراردادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 132
394.18 KB
 
1 2 صفحه: