لیست فایل‌ها

اندیشنامه شماره ۲۹| فناوری‌های نوین مالی و نقش آن در توسعه آینده استان یزد: بیم‌ها و امیدها
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 27
2.04 MB
 
اندیشنامه شماره ۲۸ | تجزیه و تحلیل هزینه فرصت تطبیقی مزارع پسته با مزارع تولید انرژی خورشیدی دراستان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 27
979.42 KB
 
اندیشنامه شماره 27|تمدن کاریزی: الگوی عالمانه حکمرانی آب در کویر
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 29
672.31 KB
 
اندیشنامه شماره ۲۶ | یارانه‌های انرژی: تاثیر آن بر آینده و معیشت از دیدگاه تجارب جهانی و اندیشه‌های نوین
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 51
1.60 MB
 
اندیشنامه شماره 25 |تجارب مهاجرت داخلی در کشورهای مختلف
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 121
1.22 MB
 
اندیشنامه شماره 24 | جمع سپاری نخبگانی شناسایی ظرفیت¬های توسعه استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 152
2.56 MB
 
اندیشنامه شماره 23 | اقتصاد ترانزیتی و نقش آن در توسعه پایدار استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 361
1.45 MB
 
اندیشنامه شماره 22 |ظرفیت های اقتصاد خورشیدی در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 117
1.01 MB
 
اندیشنامه شماره 21 | اقتصاد یزد در تحولات پیش رو
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 114
375.32 KB
 
اندیشنامه شماره 20 | درس آموخته های سیلاب و مدیریت سیلاب مرداد ماه 1401 در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 194
424.32 KB
 
اندیشنامه شماره 19 | سوالات اندیشکده صفا در مورد گزینه های معرفی شده برای کابینه دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 149
206.63 KB
 
اندیشنامه شماره 18 | سیاست های پیشنهادی مدیریت استان در دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 142
487.64 KB
 
اندیشنامه شماره 17|ظرفیت ها و چالش های اساسی استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 19
461.37 KB
 
اندیشنامه شماره 14 | ایده های پیشنهادی اندیشکده صفای یزد به مجلس شورای اسلامی
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 144
511.56 KB
 
اندیشنامه شماره 13 | توصیه ها و پیشنهادات در راستای کارآمدی و اثربخشی برنامه های توسعه کشور
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 136
476.10 KB
 
اندیشنامه شماره 12 | معادن، اقتصاد مقاومتی و فرصتهای نهفته در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 130
732.79 KB
 
اندیشنامه شماره 11 | بررسی تجربیات کرونایی برخی از بنگاهای اقتصادی استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 139
982.44 KB
 
اندیشنامه شماره 10 | آشنایی با مفهوم تاب‌آوری در اقتصاد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 592
491.38 KB