لیست فایل‌ها

اندیشنامه شماره 25 |تجارب مهاجرت داخلی در کشورهای مختلف
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 85
1.22 MB
 
اندیشنامه شماره 24 | جمع سپاری نخبگانی شناسایی ظرفیت¬های توسعه استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 123
2.56 MB
 
اندیشنامه شماره 23 | اقتصاد ترانزیتی و نقش آن در توسعه پایدار استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 330
1.45 MB
 
اندیشنامه شماره 22 |ظرفیت های اقتصاد خورشیدی در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 74
1.01 MB
 
اندیشنامه شماره 21 | اقتصاد یزد در تحولات پیش رو
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 74
375.32 KB
 
اندیشنامه شماره 20 | درس آموخته های سیلاب و مدیریت سیلاب مرداد ماه 1401 در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 155
424.32 KB
 
اندیشنامه شماره 19 | سوالات اندیشکده صفا در مورد گزینه های معرفی شده برای کابینه دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 116
206.63 KB
 
اندیشنامه شماره 18 | سیاست های پیشنهادی مدیریت استان در دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 104
487.64 KB
 
اندیشنامه شماره 14 | ایده های پیشنهادی اندیشکده صفای یزد به مجلس شورای اسلامی
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 108
511.56 KB
 
اندیشنامه شماره 13 | توصیه ها و پیشنهادات در راستای کارآمدی و اثربخشی برنامه های توسعه کشور
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 102
476.10 KB
 
اندیشنامه شماره 12 | معادن، اقتصاد مقاومتی و فرصتهای نهفته در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 95
732.79 KB
 
اندیشنامه شماره 11 | بررسی تجربیات کرونایی برخی از بنگاهای اقتصادی استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 104
982.44 KB
 
اندیشنامه شماره 10 | آشنایی با مفهوم تاب‌آوری در اقتصاد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 557
491.38 KB
 
کرونا ، شکسته شدن نسبی زنجیره ی تجارت
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 84
356.70 KB
 
تاثیرات کرونا بر تعهدات قراردادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 79
394.18 KB
 
کرونا و احتمالات معیشتی و تبعات آن
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 86
282.09 KB
 
تامین مالی شرکت های دانش بنیان برای تامین امنیت زیستی در مواجهه با کرونا
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 93
352.94 KB
 
ضرورت مدیریت مخاطرات اقتصادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 75
370.24 KB
 
راهکار های پیشنهادی برای محدود کردن تردد های غیر ضروری
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 89
496.95 KB
 
کرونا، رخداد های احتمالی پیش رو و راهبردی برای هدایت تصمیمات درست در استان یزد
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 84
492.11 KB
 
1 2 صفحه: