لیست فایل‌ها

اندیشنامه شماره 21 | اقتصاد یزد در تحولات پیش رو
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 15
375.32 KB
 
اندیشنامه شماره 20 | درس آموخته های سیلاب و مدیریت سیلاب مرداد ماه 1401 در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 20
424.32 KB
 
اندیشنامه شماره 19 | سوالات اندیشکده صفا در مورد گزینه های معرفی شده برای کابینه دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 45
206.63 KB
 
اندیشنامه شماره 18 | سیاست های پیشنهادی مدیریت استان در دولت سیزدهم
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 47
487.64 KB
 
اندیشنامه شماره 14 | ایده های پیشنهادی اندیشکده صفای یزد به مجلس شورای اسلامی
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 47
511.56 KB
 
اندیشنامه شماره 13 | توصیه ها و پیشنهادات در راستای کارآمدی و اثربخشی برنامه های توسعه کشور
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 44
476.10 KB
 
اندیشنامه شماره 12 | معادن، اقتصاد مقاومتی و فرصتهای نهفته در استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 41
732.79 KB
 
اندیشنامه شماره 11 | بررسی تجربیات کرونایی برخی از بنگاهای اقتصادی استان یزد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 47
982.44 KB
 
اندیشنامه شماره 10 | آشنایی با مفهوم تاب‌آوری در اقتصاد
 دانلود اندیشنامه ها
 
 
 489
491.38 KB
 
کرونا ، شکسته شدن نسبی زنجیره ی تجارت
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 39
356.70 KB
 
تاثیرات کرونا بر تعهدات قراردادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 35
394.18 KB
 
کرونا و احتمالات معیشتی و تبعات آن
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 41
282.09 KB
 
تامین مالی شرکت های دانش بنیان برای تامین امنیت زیستی در مواجهه با کرونا
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 38
352.94 KB
 
ضرورت مدیریت مخاطرات اقتصادی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 33
370.24 KB
 
راهکار های پیشنهادی برای محدود کردن تردد های غیر ضروری
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 36
496.95 KB
 
کرونا، رخداد های احتمالی پیش رو و راهبردی برای هدایت تصمیمات درست در استان یزد
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 39
492.11 KB
 
سیاست های اقتصادی اورژانسی
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 33
512.92 KB
 
قرنطینه و سطوح مختلف مسائل آن در مواجهه با کرونا
 محتواهای موثر برای تصمیم گیران و مسئولان استان در شرایط کرونا
 
 
 34
520.89 KB
 
تحلیل سیل سیستان
 تحلیل ها
 
 
 32
1.66 MB